Foodscore

Foodscore system

Voor Foodscore heb ik meerdere nieuwe applicaties ontwikkeld om bedrijfsprocessen te automatiseren en gegevens centraal te kunnen beheren.
Een van deze applicaties is het Foodscore system. Foodscore system is een webbased systeem dat het mogelijk maakt om technische specificaties van grondstoffen en eindproducten online te beheren. Uitgangspunt van het Foodscore system is een platform bieden dat via het web te benaderen is door de leveranciers van private label artikelen.
Leveranciers kunnen via het web invultemplates van de retailer benaderen en gegevens van hun producten invullen. De retailer beschikt zo over een digitaal archief met daarin alle technische specificaties van de private label artikelen.
Het systeem is qua functionaliteit zeer uitgebreid en voorziet in een compleet management van de specificaties. De basis versie voor de retail is zeer compleet. In principe kan elke retailer zonder extra technische inspanningen het systeem direct gaan gebruiken. Voor de huidige gebruikers (retailers) is veelal een specifieke workflow aangebracht binnen het systeem.

Het Foodscore systeem voorziet standaard in:

 • Beheer leveranciers (inclusief mail-functionaliteit en tracking berichten). Risico-rapportages etc.
 • Beheer users / usergroepen (inclusief uitgebreide rechtenstructuur)
 • Diverse export- en zoekmogelijkheden binnen data (leveranciers, productspecificaties, labdata etc.)
 • Webbased communicatie richting leveranciers tbv invullen templates
 • Aanpassen beheer data aan workflow van de retailer (controle-punten, communicatie met derden)
 • Koppelingen naar etiket beoordelingen, smaaktesten, leveranciersaudits en laboratoriumtesten
 • Dynamisch op te zetten invultemplates (gebruik verschillende templates en talen mogelijk)

Gebruikte technieken

 • MVC 5
 • Enity Framework Code First
 • Bootstrap
 • JQuery
 • Json
 • Ajax
 • LINQ
 • SQL Server
 • Visual Studio 2013
 • SQL Server Reporting Services
 • AutoFac
 • Automapper