ECABO

Erkenningsmodule

Voor ECABO heb ik een erkenningsmodule gemaakt voor het erkennen van (leer)bedrijven welke een stageplaats aan willen bieden voor het MBO. Deze module is een webbased applicatie welke gebruik maakt van een SQL database en door middel van webservices gegevens update in een CRM database.
Hiernaast ben ik nauw betrokken geweest bij de verdere ontwikkeling van de website voor ECABO om vraag en aanbod van stageplaatsen binnen het MBO bij elkaar te brengen.

Gebruikte technieken

  • MVC 3
  • Enity Framework
  • WCF
  • JQuery
  • Json
  • Ajax
  • LINQ
  • SQL Server
  • Visual Studio 2013